Οκταγωνικός τρουλαίος ναός με προκτίσματα στη νότια πλευρά. Κτίστηκε το 12ο αιώνα (1149-1150).

Ο γλυπτός του διάκοσμος χρονολογείται το 12ο αιώνα και οι τοιχογραφίες του ανάγονται στα τέλη του 12ου – αρχές του 13ου αιώνα. Η γραπτή και προφορική παράδοση συνδέει την εκκλησία με τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β’ Παλαιολόγο (1282-1328). Ο ναός, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, ήταν αφιερωμένος στην Παναγία Οδηγήτρια.

Восьмиугольная купольная церковь со скульптурными украшениями и фресками. Построена в 12-ом веке (1149-1150). Письменные и устные традиции связывают церковь с императором Андроником II Палеологом (1282-1328), который посвятил храм Богородице Путеводительнице. После революции 1821 года церковь посвятили Премудрости Божией, потому что её конструкция — копия собора Святой Софии в Стамбуле.
В период османского владычества храм был превращён в мечеть султана Сулеймана, и к нему с южной стороны пристроили минарет. Венецианцы, также несколько изменив архитектуру, сделали храм католическим и посвятили Мадонне дель Кармине. Вновь в качестве мечети храм стал действовать во второй период османского владычества, а после освобождения города в 1821 году он вернулся к христианскому богослужению.
Даты 1827 и 1845 на западной стороне соответствуют датам ремонта храма, а полностью памятник был восстановлен в 1958 – 1959 гг.

 Проезд:

Любая улочка замка, ведущая в Пано Поли (Верхний город), выводит к храму. Рекомендуется избегать дневного зноя и обуви на высоких каблуках.

Район:
Кастро (замок) Монемвасии.
Информация:
Вход свободный.

Для уточнения часов работы свяжитесь по телефону 2732061403.

Церкви Замка

Spread the love

There are no comments yet.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).