Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασιάς

Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασιάς

Η αρχαιολογική συλλογή του Κάστρου Μονεμβασιάς στεγάζεται σε ένα παλιό μουσουλμανικό τέμενος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Ελκομένου, στην Κάτω Πόλη, απέναντι από τον ομώνυμο ναό. Η οργάνωση αυτής της μόνιμης έκθεσης εντός του σημαντικότατου αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Μονεμβασιάς έχει ως βασικό στόχο την παρουσίαση στο κοινό μέρους των κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων που έχουν προκύψει από σωστικές κυρίως ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες που επί δεκαετίες διενεργούνται μέσα σε αυτό.

Τα ευρήματα της Αρχαιολογικής Συλλογής είναι στο σύνολό τους σχεδόν αρχιτεκτονικά γλυπτά και κεραμικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
Τα γλυπτά που προέρχονται από το ναό της Αγίας Σοφίας και την ερειπωμένη μεσοβυζαντινή εκκλησία που ανασκάφηκε στο οικόπεδο Γεωργούλα ανάγονται στα τέλη του 12ου αιώνα. Πρόκειται για ένα από τα πιο πρώιμα μνημεία του Κάστρου που διαθέτει μαρμάρινο τέμπλο.
Διακρίνουμε δύο μεγάλες βασικές ομάδες: Α) τα λίθινα γλυπτά που συνιστούν κυρίως αρχιτεκτονικά μέλη ή επιμέρους αυτοτελή στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος και ανάγονται στην παλαιοχριστιανική (4ος – μέσα 7ου αιώνα), στη βυζαντινή (μέσα 7ου – 15ος αιώνας) και τη μεταβυζαντινή (15ος – 19ος αιώνας) περίοδο. Β) Τα κεραμικά και άλλα μικροαντικείμενα καθημερινής χρήσης, στοιχεία της βασικής οικοσκευής ή καθαρά προσωπικά αντικείμενα που επίσης χρονολογούνται από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια έως την όψιμη περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Ο παραπεμπτικός χαρακτήρας του Μουσείου, η λειτουργία του ως πόλου έλξης και προσανατολισμού των επισκεπτών υπηρετείται, τέλος, από την κατασκευή–πυξίδα που είναι τοποθετημένη στο κέντρο του εκθεσιακού χώρου και στην οποία εντάσσεται ο χάρτης του Κάστρου.

Καστροπολιτεία Μονεμβασιάς