Κατερίνα Τσαφατίνου
Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας
6976 554354
2732 0 61777
2732 3 60030