Λαογραφικό Μουσείο Ρειχιάς
Το Λαογραφικό Μουσείο Ρειχιάς δημιουργήθηκε το 1985 από το ενδιαφέρον του Ρειχιώτη Γιώργου Χ. Μπέλεση να διαφυλάξει και να αναδείξει το πολιτιστικό απόθεμα του Ζάρακα.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).